De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur aan de hand van een toezichtskader 'op hoofdlijnen' wat jaarlijks wordt vastgesteld conform het stichtingsstatuut. Daarnaast vervult de raad een adviserende rol.

De raad wordt op dit moment gevormd door zeven personen die allen hun specifieke professionele deskundigheid ter beschikking stellen vanuit betrokkenheid bij de stichting VCO en onderwijs. Twee personen zullen binnenkort de Raad van Toezicht verlaten (einde termijn), hierdoor zijn er op dit moment twee vacatures. Zie de geplaatste vacature op deze site bij Nieuws/Actueel nieuws/Vacature lid Raad van Toezicht.

Immanuël Kranendonk (voorzitter)

Martin Hop

Henriëtte Jacobs

Margreet den Besten

Doortje Wüllschleger

Wiechert Fikse

Pieter Teeninga

Heeft u belangstelling voor deelname aan de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met Immanuël Kranendonk: rvtvoorzitter@stichtingvco.nl.