De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur aan de hand van een toezichtskader 'op hoofdlijnen' wat jaarlijks wordt vastgesteld conform het stichtingsstatuut. Daarnaast vervult de raad een adviserende rol.

De raad wordt op dit moment gevormd door vijf personen die allen hun specifieke professionele deskundigheid ter beschikking stellen vanuit betrokkenheid bij de stichting VCO en onderwijs.

Immanuël Kranendonk (voorzitter)

Martin Hop

Henriëtte Jacobs

Margreet den Besten

Doortje Wüllschleger

Wiechert Fikse

Heeft u belangstelling voor deelname aan de Raad van Toezicht, dan bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen met Immanuel Kranendonk: rvtvoorzitter@stichtingvco.nl.