U bevindt zich hier: VCO Harderwijk-Hierden » Organisatie

Organisatie

VCO Harderwijk-Hierden is voortgekomen uit de in 1879 opgerichte Vereniging Voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk en de in 1934 opgerichte Vereniging voor Christelijk Onderwijs Hierden. VCO Harderwijk-Hierden is een stichting met één kernactiviteit. Deze kernactiviteit staat vermeld in de stichtingsstatuten: “De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor primair onderwijs.”

Grondslag

Het College van Bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van elf christelijke basisscholen. Zij doet dit op basis van de volgende grondslag:
“Onderwijs en opvoeding mogen niet gescheiden worden; beide moeten steunen op en gericht zijn naar de Bijbel als Gods gezaghebbend woord en beantwoorden aan de gelofte bij de heilige doop afgelegd of aan de gehoorzaamheid aan Christus´oproep `Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij`.

Strategisch plan

De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan. Dit strategisch beleidsplan functioneert als meerjarig beleidsplan en heeft een praktische uitwerking op de deelgebieden onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie. Klik hier voor ons plan.

Managementstatuut

Ons managementstatuut is vastgesteld op 20 september 2016, klik hier voor ons statuut.