U bevindt zich hier: VCO Harderwijk-Hierden » ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI geregistreerd

Onze Stichting voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk-Hierden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Hierna leggen we uit wat ANBI inhoudt en aan welke voorwaarden onze stichting op grond van deze status moet voldoen.

Over ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de één of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een onderwijs-, culturele- of een wetenschappelijke instelling zijn.

Voorwaarden verbonden aan ANBI

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Algemeen belang

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Meer regels

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s aan meer regels voldoen Zo moeten via de internetsite een aantal vaste gegevens openbaar gemaakt worden. Het gaat om het volgende:

Naam instelling:
Stichting voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk-Hierden

Contactgegevens:
Postbus 188, 3840 AD Harderwijk, telefoon 0341-431479

College van Bestuur:
De heer FH. (Freek) ten Klooster, voorzitter

Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn vastgelegd in een strategisch beleidsplan. Dit strategisch beleidsplan functioneert als meerjarig beleidsplan en heeft een praktische uitwerking op de deelgebieden onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie. Klik hier voor ons strategisch beleidsplan.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is conform de CAO - Primair Onderwijs. Klik hier voor de CAO-PO.

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding
van één of meer Christelijke scholen voor primair onderwijs (statuten: artikel 3 lid 1).
Klik hier voor de statuten.

Financiële verantwoording: 
De financiële verantwoording treft u aan in ons jaarverslag. Klik hier voor onze jaarverslagen.