Op dit moment zijn er twee vacatures voor de Raad van Toezicht:

Voor vragen en informatie over de rollen of de procedure kunt u telefonisch, per whatsapp of per mail contact opnemen met Paula Graafland, voorzitter RvT via rvtvoorzitter@stichtingvco.nl. Uw reactie met motivatie mag ook naar dit adres gemaild worden.

Toezicht, werkgeverschap en advies

Verantwoordelijk, Vertrouwen, Vrijheid, Verbinden, Vastberaden en Vooruit

Met de focus op deze waarden bewaakt en stimuleert de Raad van Toezicht (RvT), namens de samenleving, de continuïteit en de kwaliteit van VCO aan de hand van een daartoe vastgesteld toezichtskader.
De leden van de raad stellen hun specifieke professionele deskundigheid ter beschikking vanuit grote betrokkenheid bij het onderwijs in het algemeen en VCO in het bijzonder. De RvT is de formele werkgever van de bestuurder en oordeelt daarmee over diens functioneren in relatie tot de strategische koers die is afgesproken. Daarnaast vervult de raad een rol als adviseur en klankbord voor de bestuurder.

Jaarverslag Raad van Toezicht Stichting VCO 2022

Download

Samenstelling RvT

  • Paula Graafland (voorzitter)
  • Pieter Teeninga
  • Martine Ningbers
  • Marco den Hollander
  • Olga IJzerman

Toezichthouders zijn onmisbaar maar vaak ook onzichtbaar voor het publiek.
Daarom stellen onze RvT-leden zich hier kort voor.