Toegankelijk Christelijk basisonderwijs in Harderwijk en Hierden

Een christelijke school in elke wijk.

 

Elke VCO-school is toegankelijk en op inclusie gericht voor alle leerlingen in de eigen wijk. Hierdoor kunnen ouders in de nabijheid van het eigen huis kiezen voor een christelijke basisschool voor hun kind(eren). VCO gaat voluit voor christelijk, boeiend en stimulerend onderwijs, vanuit de overtuiging dat ieder kind gezegend is met kwaliteiten en talenten en van daaruit wil en kan groeien.

In de VCO-visie op kwalitatief goed en christelijk onderwijs, geeft iedere VCO-school een eigen invulling aan de christelijke en de onderwijskundige schoolidentiteit. Er mag zeker verschil zijn tussen de scholen! Wat de scholen met elkaar gemeen hebben, is dat de medewerkers in hun drive om het beste onderwijs te bieden aan de kinderen geïnspireerd en gestimuleerd worden door hun persoonlijk christelijke geloof. VCO-medewerkers zijn christenen die leraar willen zijn of een ondersteunende rol in de school willen vervullen. Per definitie verschillen de VCO’ers van elkaar in de christelijke beleving en overtuigingen en dat mogen de leerlingen merken. De leraren en ondersteuners zijn zich ervan bewust dat zij rolmodel zijn voor de leerlingen. Geloven in God, houden van Jezus, leven naar de bijbel, maar ook het vragen stellen, zoeken naar, twijfelen aan, schuren tegen… het mag, het moét zelfs; dit helpt de kinderen immers bij hun eigen ontwikkeling naar het volwassen leven met de eigen keuzes.

VCO vraagt van u als ouder/verzorger geen christelijke levensovertuiging. Alle leerlingen zijn op de VCO-scholen welkom. Wel vraagt elke VCO-school van u dat u respecteert dat uw kind onderwijs en (bege)leiding ontvangt wat christelijk geïnspireerd is en dat uw kind volledig mag deelnemen aan het onderwijs en de activiteiten die de school aanbiedt.

VCO staat voor haar christelijke identiteit die oog heeft voor wat samenleving vraagt. We zoeken de juiste verhouding met de context. Niet dogmatisch, wel met het evangelie als fundament. Dit vraagt om dialoog met alle betrokkenen. Daarbij laten we ons inspireren en leiden door de drie bekendste christelijke kernwaarden uit 1 Korintiërs 13: Geloof, Hoop en Liefde.  VCO’ers gaan ervoor om deze levenshouding merkbaar, zichtbaar en voelbaar te laten zijn in de omgang met de kinderen, ouders en elkaar. Hieronder ziet u de uitwerking per kernwaarde.

Geloof
• Wij geloven en handelen vanuit christelijke waarden
• Wij leven ons geloof en willen een goed voorbeeld zijn
• Wij benaderen elkaar met respect en vertrouwen
• Wij geloven in goed onderwijs voor ieder kind

Hoop
• Wij zijn positief gericht op de toekomst
• Wij zetten in op goed onderwijs
• Wij leren met en van elkaar
• Wij maken gebruik van en ontwikkelen elkaars talenten

Liefde
• Wij zien het kind
• We zien het kind in relatie tot de ander
• We zien het kind in relatie tot de aarde en tot zijn omgeving
• We werken samen
• We nemen verantwoordelijkheid