Freek ten Klooster

(voorzitter college van bestuur)

De bestuurder is verantwoordelijk voor de koers en het meerjarenbeleid van de VCO-organisatie en voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Hij legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
De bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de scholen en aan de medewerkers op het kantoor en vertegenwoordigt VCO in tal van overlegorganen.