Algemeen Nut Beogende Instelling

 

ANBI geregistreerd
Stichting VCO Harderwijk-Hierden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wat is ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de één of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een onderwijs-, culturele- of een wetenschappelijke instelling zijn.

Voorwaarden
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Algemeen belang
Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Meer regels
Per 1 januari 2014 moet er op onze website een aantal vaste gegevens openbaar gemaakt worden. Het betreft onderstaande gegevens en documenten.

Naam instelling:
Stichting voor Christelijk Onderwijs te Harderwijk-Hierden
Contactgegevens:
Postbus 188, 3840 AD Harderwijk, telefoon 0341-431479
College van Bestuur:
De heer F.H. (Freek) ten Klooster, voorzitter
Beleidsplan:
De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn vastgelegd in een strategisch beleidplan. Dit strategisch beleid functioneert als meerjarig plan en heeft een praktische uitwerking op de deelgebieden onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie.
Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is conform de CAO-Primair Onderwijs.
Doelstelling:
De stichting heeft tot doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding
van één of meer Christelijke scholen voor primair onderwijs (statuten: artikel 3 lid 1).
Financiële verantwoording: 
Deze zijn terug te vinden in onze jaarverslagen, klik hier.