Prettig kennis te maken!

Welkom bij VCO, een levendige stichting met 12 christelijke basisscholen in Harderwijk en Hierden.

Leerlingen laten groeien in kennis en vaardigheden en als mens.

Zo’n 330 enthousiaste medewerkers in en rond onze scholen gaan er vol overtuiging voor om onze VCO-missie waar te maken voor alle 2850 leerlingen.

De VCO-schoolgebouwen worden goed onderhouden, de methodieken en technologische hulpmiddelen zijn up to date en de spel- en leermaterialen zijn aantrekkelijk en ruim voorradig. Alles om onze leerlingen en medewerkers een veilige, gezellige en stimulerende leef- en leeromgeving te bieden.

Geen kind is gelijk aan de ander en het gemiddelde kind bestaat niet. Ieder ontwikkelt zich in een eigen tempo en op een eigen wijze. Wij ‘van het onderwijs’ mogen een stuk met hen oplopen in hun ontplooiing. Daarbij zien wij het als onze opdracht om de kinderen met oprechte aandacht te begeleiden en vanuit onze deskundigheid te onderwijzen. Een dankbare opdracht!

Ieder kind vraagt daarin wat anders van ons. De één wil aan de hand worden genomen in zijn ontwikkeling en de ander wil vooral veel ruimte om zelf te mogen ontdekken. We stemmen ons professionele handelen af op die specifieke behoeften van de kinderen.

Bij VCO geloven we in goed onderwijs voor alle kinderen.

Ieder kind is van nature nieuwsgierig, wil ontdekken, leren, ontwikkelen. In onze onderwijsaanpak zoeken we daarom naar de optimale balans tussen de actuele leerstof (gebaseerd op het wettelijk curriculum) en de kindspecifieke ‘zone van naaste ontwikkeling’. Liggen deze te ver uit elkaar, dan stellen we het kind met de eigen ontwikkelbehoefte centraal en passen de leerdoelen daarop aan.

Bij VCO geloven we in ieder kind, maar niet in individueel onderwijs. Groeien en ontwikkelen doet ieder kind namelijk in relatie tot zichzelf, de nabije ander en de rest van de omgeving. Kinderen zijn op en top sociale wezens en ontwikkelen zich daarom vooral met en door elkaar. Daarom bieden wij onze leerlingen het onderwijs en de begeleiding wat past bij deze specifieke school en deze specifieke klas. Zo creëren we een stimulerende leeromgeving voor alle kinderen en een veilig klasklimaat waarin waar het goed toeven is voor een ieder. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen we vervolgens zo goed mogelijk inzoomen op een aansluiten bij de specifieke behoeften van iedere leerling.

Het beste onderwijs ontstaat daar waar ouders/verzorgers, de leerling en de leraar samen een ‘gouden driehoek’ vormen. Al zal de ene driehoek meer tijd en aandacht vragen dan de ander, u mag erop vertrouwen dat wij u regelmatig en doelgericht betrekken bij het onderwijs dat uw kind ontvangt.

Want VCO … dat zijn wij samen!

Geschiedenis van onze stichting

VCO is een moderne organisatie met een geschiedenis die terugvoert tot 1879. In dat jaar was er de oprichting van de eerste school van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs, de voorloper van VCO Harderwijk. In de loop der tijd werden nieuwe VCO scholen gestart.

In de jaren ’20 opende VCO Harderwijk op verzoek van de inwoners van Hierden een dorpsschool aldaar. In 1934 werd in goed overleg besloten om het bestuur van deze school over te dragen aan een eigen Vereniging voor Christelijk Onderwijs Hierden. In de zeventiger jaren werd een tweede school door VCO Hierden gestart in de nieuwe wijk Frankrijk.

Ondanks enkele momenten van gebleken genegenheid tot elkaar, duurde het tot januari 2016 voor beide VCO’s zich als eenheid presenteerden aan de wereld. Met respect voor beider naamvoering, staat onze organisatie sindsdien bekend als de Stichting Voor Christelijk Onderwijs in Harderwijk-Hierden.

De meest basale bestaansreden van VCO was en is nog altijd: ‘Het waarborgen van kwalitatief goed en christelijk onderwijs in Harderwijk en Hierden’.

Hoe kunnen we je helpen?

Identiteit

Lees meer

Organogram

Lees meer

Raad van Toezicht

Lees meer

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad

Lees meer

Vacatures

Lees meer

College van Bestuur

Lees meer

VCO kantoor

Lees meer