Willem Alexanderschool

Samen bouwen aan de toekomst vanuit onze christelijke
normen en waarden. Wij willen een veilige leeromgeving
bieden, waarbij onderwijs passend wordt gemaakt voor
leerlingen vanuit het werken met doelen. Zorg dragen voor
elkaar en omzien naar de omgeving waarbij wij waarde
hechten aan regels en structuur.

Onderwijssoort:
Daltononderwijs
Aantal leerlingen:
171
Continurooster:
Ja

Speerpunten/kernwaarden:

  • Christelijke Daltonschool
  • Werken met thema’s in rijke hoeken
  • Aandacht voor woordenschatontwikkeling
  • Door goede analyses, onderwijs dat aansluit bij uw kind

 

“De Willem Alexander is een school die zorg en uitdaging wil bieden aan kinderen. Hierbij willen wij tegemoetkomen aan de verschillen die er zijn tussen hen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun leerproces. Hierbij is samenwerkend leren en zelfstandig werken iets wat hoog in het vaandel staat en standaard wordt toegepast. Samen gaan voor het mooiste resultaat wat passend is voor de leerling in een veilige omgeving.”

Jacqueline ten Hove, directeur

Marjolein, ouder

Meer informatie:

Adres:
Veldkamp 33, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-416 770

E-mailadres:
infowillemalexander@stichtingvco.nl

Website:
www.cbswillemalexander.nl