Het Startblok

Wij willen een ‘veilig nest’ bieden voor elk kind. Wij gaan voor
een vliegende start; voor de één is dat een fladdertocht en
voor de ander een pijlsnelle vlucht omhoog. Zo mogen de
kinderen vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
440
Continurooster:
Ja

Speerpunten/kernwaarden:
– Veiligheid
– Respect
– Verantwoordelijkheid
– Uitdaging

“Wees welkom in onze prachtige school, met ons uitdagende speelplein, waar spelen, leren en leven samen gaan. In een veilige sfeer, met respect voor elkaar. Waar kinderen uitgedaagd worden hun verantwoordelijkheid te nemen voor  hun eigen ontwikkeling en hun plek in de samenleving. Ik nodig jullie uit om te zien hoe we ons onderwijs vanuit Gods liefde vormgeven. Wat u ziet in ons  logo, proberen we binnen waar te maken.
Kom even binnen!“

Marjolein Schuchard en Serena Hop, directie

Miranda, ouder

Meer informatie:

Adres:
Biezenplein 2, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-430921

E-mailadres:
infostartblok@stichtingvco.nl

Website:
www.cbshetstartblok.nl