Het Baken

Elk kind heeft unieke talenten. Wij helpen de kinderen deze
talenten te benutten en hun zelfvertrouwen te versterken.
Met aandacht voor het kind en respect voor elkaar, zorgen we
dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Zij kijken met
vertrouwen naar de toekomst.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
175
Continurooster:
Ja

Speerpunten/kernwaarden:
– Kleinschalig, je wordt gezien en gekend!
– Spelend, onderzoekend, samenwerkend en thematisch leren in alle groepen.
– Kanjerschool
– Aandacht voor brede leergroei van ieder kind.

“Met veel enthousiasme ben ik schoolleider op CBS Het Baken.
Onze basis is een veilig pedagogisch klimaat. Als teamleden stimuleren wij
elkaar om vernieuwend en creatief te werken. Daarbij streven wij naar een
goede balans tussen autonomie en verantwoordelijkheid voor leerlingen,
ouders en onszelf. Dit geeft een fijne sfeer in de school. U bent van harte
welkom op onze mooie school voor een kennismaking!”

Moniek Zonneveld-Bosch, directeur

Nettie, ouder

Meer informatie:

Adres:
Vollenhovemeen 29, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-422184

E-mailadres:
infobaken@stichtingvco.nl

Website:
www.cbshetbaken.nl