Het Baken

Elk kind heeft unieke talenten. Wij helpen de kinderen deze
talenten te benutten en hun zelfvertrouwen te versterken.
Met aandacht voor het kind en respect voor elkaar, zorgen we
dat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Zij kijken met
vertrouwen naar de toekomst.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
155
Continurooster:
Ja

Speerpunten/kernwaarden:
– Kleinschalig, je wordt gezien en gekend!
– Spelend en thematisch leren
– Kanjerschool
– Vanuit betrokkenheid taakgericht werken aan onderwijsdoelen

“Ruim 2 jaar ben ik met veel enthousiasme schoolleider op Het Baken.
Onze basis is een veilig pedagogisch klimaat. Als teamleden stimuleren wij
elkaar om vernieuwend en creatief te werken. Daarbij streven wij naar een
goede balans tussen autonomie en verantwoordelijkheid voor leerlingen,
ouders en onszelf. Dit geeft een fijne sfeer in de school. U bent van harte
welkom op onze mooie school voor een kennismaking!”

Moniek Zonneveld-Bosch, directeur

Nettie, ouder

Meer informatie:

Adres:
Vollenhovemeen 29, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-422184

E-mailadres:
infobaken@stichtingvco.nl

Website:
www.cbshetbaken.nl