De Wegwijzer

We willen richting geven aan eigen ontwikkeling. Aan de eigen ontwikkeling van elk kind, maar ook aan schoolontwikkeling. Wij leggen een basis voor de toekomst van uw kind, met als wegwijzer onze christelijke identiteit.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
165
Continurooster:
Ja

Speerpunten/kernwaarden:

  • Kleine, sfeervolle school met een apart vergroend kleuterplein
  • Respect voor elkaar
  • Verantwoordelijkheid: voor jezelf, de ander en de wereld
  • Veiligheid: we zijn een Kanjerschool en willen werken vanuit vertrouwen.
  • Principes van Deep Learning en spelend leren

 

“Het woord basisschool zegt het al: wij leggen een basis voor de toekomst van uw kind. Die basis moet op orde zijn. Kernwaarden daarvoor zijn respect,  veiligheid en verantwoordelijkheid. U wilt immers dat uw kind zich prettig  voelt op school, dat het gezien en gewaardeerd wordt en dat uw kind zich ontwikkelt. Eigenaarschap van het leerproces, talentontwikkeling en samenwerking met ouders vinden wij belangrijke uitgangspunten.”

Liesbeth Wonink, directeur

Joah, leerling groep 4
en lid van de leerlingenraad

Meer informatie:

Adres:
Kennedylaan 1, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-416780

E-mailadres:
infowegwijzer@stichtingvco.nl

Website:
www.cbsdewegwijzerhw.nl