De Schakel

Een mens is pas compleet als deze in liefdevolle relaties staat
tot de ander, het andere en die Ander. Wij willen kinderen laten
ervaren dat ze welkom zijn op deze aarde, van waarde zijn,
competent zijn en goed genoeg.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
300
Continurooster:
Nee

Speerpunten/kernwaarden:
– ‘Jij bent een belangrijke schakel’
– In verbinding met elkaar
– ‘Ik kan het, ik het alleen, ik kan het samen’
– Eigenaar van het eigen leren

“Sinds augustus 2018 geef ik leiding aan de Schakel: een goed functionerende
school met een enthousiast team met hart voor kinderen. Mijn opdracht zie ik in ‘hands on’ en ‘hands off’ leidinggeven. Eigenaarschap is voor mij een
kernbegrip. Iedere leerling is mede-eigenaar van zijn of haar leerproces.
De leerkracht is eigenaar van het leren in de klas. Mijn rol als directeur ligt in
het kaderen en faciliteren van het leren in de school.”

Ruud Vogel, directeur

leerling groep 8 in de afgenomen
‘Vragenlijst Veiligheid’

Meer informatie:

Adres:
Vondellaan 26, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-416557

E-mailadres:
infoschakel@stichtingvco.nl

Website:
www.cbs-deschakel.nl