De Rank

Wij staan voor een liefdevolle schoolomgeving, waarin ieder
kind ertoe doet en wij ons er maximaal voor inspannen om
ieders talenten tot ontwikkeling te laten komen. Wij willen
ieder kind eigenaar maken van zijn of haar eigen leerproces,
zodat ze zich medeverantwoordelijk voelen hiervoor.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
220
Continurooster:
Nee

Speerpunten/kernwaarden:
– Rust en veiligheid
– Aandacht voor ieder kind
– Normen en waarden vanuit christelijke identiteit
– Kanjerschool; wij vertrouwen en helpen elkaar

“Midden in de binnenstad van Harderwijk vindt u onze gezellige, sfeervolle school. Vanuit een rustige veilige sfeer geven wij les in de kernvakken, waarbij wij oog hebben voor welke instructie ieder kind nodig heeft. Onze school is voortdurend in ontwikkeling, de laatste jaren veel op het gebied van  eigenaarschap. Kinderen bewust maken van wat ze willen leren en op welke manier ze dat kunnen leren. Aan de hand van thema’s ontdekken de kinderen zelf, en onder begeleiding van de leerkrachten, hun eigen leervragen en -doelen.”

Dora Riet, interim-directeur

Leerling, groep 7

Meer informatie:

Adres:
Bongerdsteeg 1-3, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-416748

E-mailadres:
inforank@stichtingvco.nl

Website:
www.cbs-de-rank.nl