De Brug

Wij willen vanuit onze christelijke overtuiging kinderen
begeleiden in hun groei naar een verantwoordelijke en
kritische volwassene. Vanuit ons geloof in God streven we na
dat kinderen en leerkrachten respectvol en liefdevol in een
veilig schoolklimaat met elkaar omgaan en leren.

Onderwijssoort:
Regulier
Aantal leerlingen:
205
Continurooster:
Ja

Speerpunten/kernwaarden:
– Motivatie
– Verantwoordelijkheid
– Respect
– Samenwerken
– Talent

“Weet u wat ervoor zorgt dat uw kind goed kan leren? Als de relatie tussen uw
kind en de leerkracht en u als ouder goed is. Daarom houden we kindgesprekken en betrekken ook u bij de ontwikkeling van uw dochter
of zoon. In dat contact gaan we op zoek naar wat werkt voor uw kind en
wat het nodig heeft bij het leren. Dan groeit zelfvertrouwen en motivatie van
binnenuit. Ons motto is niet voor niks: “Wij zorgen voor Kanjers!”

Rob van Leijenhorst, directeur

Zoë, leerling

Meer informatie:

Adres:
Piet Heinlaan 22, Harderwijk

Telefoonnummer:
0341-416576

E-mailadres:
infobrug@stichtingvco.nl

Website:
www.cbs-de-brug.com