Wiechert Fikse (voorzitter vanaf 1 januari 2023, aandachtsdomein ICT en Identiteit)

Wiechert is getrouwd met Jannie en woont met zijn drie kinderen in de basisschoolleeftijd nog niet zo lang in Hierden. “Ik ben de eigenaar van een ICT bedrijf in de dentale sector, ICT wordt ook steeds belangrijker voor scholen. Ik hoop mijn kennis van de ICT in te kunnen zetten voor de stichting.”
Eind 2015 is Wiechert verkozen tot MR-lid van De Schakel met het goede onderwijs voor (zijn) kinderen als drijfveer. Dit zette hem ook er ook toe aan om toe te treden tot de GMR. Zijn medezeggenschapsrollen moest hij beëindigen vanwege de verhuizing naar Hierden. Op dat moment was er een vacature in de RVT. Wiechert zag een kans om te kunnen blijven bijdragen aan het goede onderwijs. In 2018 is hij tot toezichthouder benoemd. Naast het ICT-domein gaat Wiechert zijn aandacht namens de RvT uit naar de VCO-identiteit. “Als christelijke stichting vinden wij dat de Bijbel centraal staat in ons doen en laten. We hechten aan een plezierige en positieve omgang met elkaar. Dit doen we dan ook zeker in de RVT, waar we gedreven met elkaar omgaan. Wij werken eraan om dit ook door te laten werken tot bij de plek waar het om gaat, de kinderen en het personeel!”

Marco den Hollander (aandachtsdomein Financiën)

Marco is voor het VCO geen onbekende. Zijn vrouw Janneke was jarenlang werkzaam bij VCO en zijn kinderen hebben alle drie op de VCO-scholen gezeten. Hij was zelf als GMR-lid betrokken bij de fusie tussen de VCO’s Harderwijk en Hierden en de daaropvolgende vormgeving van het nieuwe governancemodel van de stichting en de aanstelling van Freek. Na een aantal jaren van afwezigheid is hij in 2021 gevraagd om toe te treden tot de Raad. “Ik vind het belangrijk dat elk kind het onderwijs krijgt dat hij/zij nodig heeft, het liefst dicht bij huis.” Marco is in het dagelijks leven al jaren actief als financial, van registeraccountant tot adviseur, in het reguliere onderwijs (PO en VO), speciaal onderwijs (SBO, SO en VSO) en samenwerkingsverbanden. “Ik neem mijn kennis met betrekking tot de financiën van het onderwijs en onderwijshuisvesting mee in mijn toezichthoudende rol; hoe mooi is dat om dat te mogen doen voor VCO”. Het domein financiën is het domein waar Marco dan ook vooral zijn aandacht aan zal geven.

Pieter Teeninga (aandachtsdomein Huisvesting en Onderwijskwaliteit)

Pieter is 66 jaar en is vanaf oktober 2020 werkzaam als wethouder Sociaal Domein in Nunspeet. Deze baan vervult hij tot de verkiezingen in 2022. In de periode van 2007 tot 2018 is Pieter wethouder geweest in Harderwijk met o.a. onderwijs in portefeuille. In de periode tussen Harderwijk en Nunspeet is Pieter met zijn vrouw Janneke een jaar naar Zuid-Afrika geweest om vrijwillig bij te dragen aan een organisatie met 4 kindertehuizen voor o.a. meervoudig gehandicapte kinderen. Pieter is vader van drie kinderen en samen met Janneke grootouder drie kleinkinderen. Het stel woont alweer bijna 20 jaar in Harderwijk.
“Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor het christelijk onderwijs in Harderwijk omdat de christelijke normen en waarden voor het leven van kinderen medebepalend zijn voor hun verdere toekomst.” Pieter zet zich voor het VCO in op het terrein van huisvesting en onderwijskwaliteit. Hij vindt het belangrijk dat de VCO-scholen zich onderscheiden door een onderwijskundig hoog niveau. “Het is mijn wens dat de ouders, leerkrachten, directeuren en het bestuur volop meedoen en ondersteunen dat wij zowel de christelijke identiteit als het leerklimaat op de scholen hoog in het vaandel hebben.”

Martine Ningbers (aandachtsdomein Financiën)

Martine is 46 jaar en sinds september 2022 lid van de Raad van Toezicht. Samen met partner Eric heeft ze dochter Keet die onderwijs volgt op een VCO school. Martine is registeraccountant en na een carrière bij Ernst & Young al geruime tijd werkzaam als zelfstandig Finance Professional, in diverse rollen en bedrijfstakken. Met deze achtergrond is ze gevraagd haar kennis en kunde in te zetten voor het domein Financiën.
“In mijn werk leer ik dagelijks van anderen en zij van mij. Zo zie ik dat ook graag in het onderwijs van onze kinderen. Met zorg en aandacht ontwikkelen we ieders talent, op elk niveau”.
Naast haar werk vindt Martine het belangrijk om ook maatschappelijk betrokken te zijn door onder andere een hockeyteam te coachen en de kinderdienst te verzorgen. “Mijn rol in de raad is een mooie aanvulling op deze maatschappelijke betrokkenheid waarbij mijn aandacht uit zal gaan naar een financieel gezonde organisatie”.

Olga IJzerman (aandachtsdomein HR)

Olga is geboren en getogen in Harderwijk, waar zij samen met haar echtgenoot Matthijs, zoon en dochter met veel plezier woont. Hun zoon heeft inmiddels zijn eerste stappen in het voortgezet onderwijs gezet na een prachtige VCO-basisschoolperiode, maar hun dochter volgt nog onderwijs op een VCO-school. Olga is werkzaam als docent arbeids- en sociaalzekerheidsrecht op Saxion Hogescholen bij de opleiding HRM, waar ze haar kennis en praktijkervaring als voormalig jurist bij een vakbond deelt met studenten.

“Om studenten te zien groeien en daaraan bij te dragen met betekenisvol onderwijs, is fantastisch!” Binnen VCO ziet Olga hoe medewerkers zich betrokken en bevlogen inzetten voor de groei van elk kind, op elk niveau. Mede door de opleiding sociaal-organisatorische bedrijfskunde heeft Olga geleerd mens en organisatie vanuit een breder perspectief te bekijken dan alleen het juridische aspect. Olga zal zich vooral richten op het domein HR.