Immanuël Kranendonk (voorzitter tot en met 31 december 2022, aandachtsdomein Kwaliteit en Communicatie)

Immanuel is 47 jaar en in het dagelijks leven is hij COO bij een IT Consultancy bedrijf. Hij en zijn vrouw Judith zijn betrokken geraakt bij VCO door hun kinderen: Emma, Maurits en Rosalie. Het gezin woont nu ruim 10 jaar in Hierden, vlak bij De Parel, één van de twaalf scholen van de VCO.
“Destijds ben ik op het schoolplein gevraagd of ik in het bestuur van de VCO Hierden wilde komen. Ik was toen op zoek naar zingeving en heb de VCO altijd als een prachtige invulling daarvan ervaren.” Immanuel heeft al een hoop mooie ‘life-events’ bij de VCO mee mogen maken. De naamswijziging van de School met de Bijbel naar De Parel. Daarna de fusie tot de Stichting VCO Harderwijk-Hierden. De bestuurlijke transitie naar het Raad van Toezicht model. De aanstelling van Freek als bestuurder.
“In die periode heb ik de rol van RvT-voorzitter aanvaard. Ik vind het heel leerzaam en leuk om naast mijn werkwereld (zakelijke dienstverlening) ook de onderwijswereld mee te mogen maken. Wat voor mij logisch is, blijkt niet altijd vanzelfsprekend; dat levert vaak mooie gesprekken op met Freek. Trots ben ik op het feit dat we de RvT een gezicht hebben gegeven door regelmatig ons gezicht te laten zien op onze mooie scholen. Ook dit levert veel mooie gesprekken op die allemaal passen in onze wens om binnen de VCO waarden gedreven samen te werken.”

Wiechert Fikse (voorzitter vanaf 1 januari 2023, aandachtsdomein ICT en Identiteit)

Wiechert is getrouwd met Jannie en woont met zijn drie kinderen in de basisschoolleeftijd nog niet zo lang in Hierden. “Ik ben de eigenaar van een ICT bedrijf in de dentale sector, ICT wordt ook steeds belangrijker voor scholen. Ik hoop mijn kennis van de ICT in te kunnen zetten voor de stichting.”
Eind 2015 is Wiechert verkozen tot MR-lid van De Schakel met het goede onderwijs voor (zijn) kinderen als drijfveer. Dit zette hem ook er ook toe aan om toe te treden tot de GMR. Zijn medezeggenschapsrollen moest hij beëindigen vanwege de verhuizing naar Hierden. Op dat moment was er een vacature in de RVT. Wiechert zag een kans om te kunnen blijven bijdragen aan het goede onderwijs. In 2018 is hij tot toezichthouder benoemd. Naast het ICT-domein gaat Wiechert zijn aandacht namens de RvT uit naar de VCO-identiteit. “Als christelijke stichting vinden wij dat de Bijbel centraal staat in ons doen en laten. We hechten aan een plezierige en positieve omgang met elkaar. Dit doen we dan ook zeker in de RVT, waar we gedreven met elkaar omgaan. Wij werken eraan om dit ook door te laten werken tot bij de plek waar het om gaat, de kinderen en het personeel!”

Doortje Wüllschleger (aandachtsdomein Onderwijs & Kwaliteit)

Doortje is 40 jaar en werkzaam als onderwijskundige. Ze zit sinds 2017 in de Raad van Toezicht met Onderwijs en Kwaliteit als aandachtsdomein. Als moeder van twee kinderen op het VCO wil zij zich graag inzetten voor het onderwijs en op deze manier een steentje bijdragen. Als onderwijskundige vindt zij het belangrijk dat kinderen een fijne en goede schooltijd hebben en dat er met elkaar ingezet wordt op goede kwaliteit van het onderwijs. “In de dialoog die we in de vergaderingen met Freek voeren gaat mijn onderwijskundige aandacht vooral uit naar de wijze waarop kinderen en leerkrachten binnen VCO worden gezien en hoe de inzet en ontwikkeling van ieders eigen specifieke talenten wordt gestimuleerd.”

Marco den Hollander (aandachtsdomein Financiën)

Marco is voor het VCO geen onbekende. Zijn vrouw Janneke was jarenlang werkzaam bij VCO en zijn kinderen hebben alle drie op de VCO-scholen gezeten. Hij was zelf als GMR-lid betrokken bij de fusie tussen de VCO’s Harderwijk en Hierden en de daaropvolgende vormgeving van het nieuwe governancemodel van de stichting en de aanstelling van Freek. Na een aantal jaren van afwezigheid is hij in 2021 gevraagd om toe te treden tot de Raad. “Ik vind het belangrijk dat elk kind het onderwijs krijgt dat hij/zij nodig heeft, het liefst dicht bij huis.” Marco is in het dagelijks leven al jaren actief als financial, van registeraccountant tot adviseur, in het reguliere onderwijs (PO en VO), speciaal onderwijs (SBO, SO en VSO) en samenwerkingsverbanden. “Ik neem mijn kennis met betrekking tot de financiën van het onderwijs en onderwijshuisvesting mee in mijn toezichthoudende rol; hoe mooi is dat om dat te mogen doen voor VCO”. Het domein financiën is het domein waar Marco dan ook vooral zijn aandacht aan zal geven.

Pieter Teeninga (aandachtsdomein Huisvesting en Onderwijskwaliteit)

Pieter is 66 jaar en is vanaf oktober 2020 werkzaam als wethouder Sociaal Domein in Nunspeet. Deze baan vervult hij tot de verkiezingen in 2022. In de periode van 2007 tot 2018 is Pieter wethouder geweest in Harderwijk met o.a. onderwijs in portefeuille. In de periode tussen Harderwijk en Nunspeet is Pieter met zijn vrouw Janneke een jaar naar Zuid-Afrika geweest om vrijwillig bij te dragen aan een organisatie met 4 kindertehuizen voor o.a. meervoudig gehandicapte kinderen. Pieter is vader van drie kinderen en samen met Janneke grootouder drie kleinkinderen. Het stel woont alweer bijna 20 jaar in Harderwijk.
“Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor het christelijk onderwijs in Harderwijk omdat de christelijke normen en waarden voor het leven van kinderen medebepalend zijn voor hun verdere toekomst.” Pieter zet zich voor het VCO in op het terrein van huisvesting en onderwijskwaliteit. Hij vindt het belangrijk dat de VCO-scholen zich onderscheiden door een onderwijskundig hoog niveau. “Het is mijn wens dat de ouders, leerkrachten, directeuren en het bestuur volop meedoen en ondersteunen dat wij zowel de christelijke identiteit als het leerklimaat op de scholen hoog in het vaandel hebben.”

Margreet den Besten (aandachtsdomein Financiën en Identiteit)

Margreet (47 jaar) zet zich sinds 2013 in voor VCO, aanvankelijk voor VCO Harderwijk en na de fusie voor VCO Harderwijk-Hierden. Ze is getrouwd met Marius en moeder van drie kinderen die inmiddels alle drie zijn doorgestroomd van een VCO school naar het voortgezet onderwijs. Margreet heeft een financiële achtergrond en daarnaast veel ervaring met risicomanagement. Ze werkt bij Achmea en stuurt daar een aantal financiële teams van controllers aan.
De merkbelofte van VCO, #Jedoetertoe, spreekt me erg aan. Christelijk onderwijs vind ik belangrijk en vanuit de Raad van Toezicht wil ik me graag ervoor inzetten dat de kernwaarden ‘geloof, hoop en liefde‘ uit de Bijbel worden doorgegeven aan de kinderen en dat dit de basis is van waaruit we binnen het VCO werken.

Martine Ningbers (aandachtsdomein Financiën)

Martine is 46 jaar en sinds september 2022 lid van de Raad van Toezicht. Samen met partner Eric heeft ze dochter Keet die onderwijs volgt op een VCO school. Martine is registeraccountant en na een carrière bij Ernst & Young al geruime tijd werkzaam als zelfstandig Finance Professional, in diverse rollen en bedrijfstakken. Met deze achtergrond is ze gevraagd haar kennis en kunde in te zetten voor het domein Financiën.
“In mijn werk leer ik dagelijks van anderen en zij van mij. Zo zie ik dat ook graag in het onderwijs van onze kinderen. Met zorg en aandacht ontwikkelen we ieders talent, op elk niveau”.
Naast haar werk vindt Martine het belangrijk om ook maatschappelijk betrokken te zijn door onder andere een hockeyteam te coachen en de kinderdienst te verzorgen. “Mijn rol in de raad is een mooie aanvulling op deze maatschappelijke betrokkenheid waarbij mijn aandacht uit zal gaan naar een financieel gezonde organisatie”.