U bevindt zich hier: Nieuws » Actueel nieuws

Vacature lid Raad van Toezicht (2x)

donderdag 12 maart 2020 - 10:24:36 RSS

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden in de Raad van Toezicht.

Het College van Bestuur (de bestuurder) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en is klankbord voor het College van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met het vastgestelde strategische beleidsplan en de begroting.

De Raad van Toezicht hecht waarde aan de christelijke identiteit van de stichting, draagt dit ook uit en is een betrokken en multidisciplinair team, dat bestaat uit zes leden. Naast een specifieke expertise wordt er met een strategische blik toezicht gehouden op het algemeen belang van de organisatie. De Raad van Toezicht vergadert zeven maal per jaar en legt werkbezoeken af binnen de organisatie. Er vindt periodiek overleg plaats met de GMR. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Intern Toezichtskader.

Kennis van 1 van de volgende domeinen is een pré:

  • HR/Juridisch
  • Huisvesting/Facilitaire zaken

Voor meer informatie zoals o.a. de profielschets en competenties klik hier.

Ben je enthousiast? Dan zien we je reactie graag tegemoet!