Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We beheren veel gegevens van leerlingen en personeel. Met deze gegevens gaan we uiterst zorgvuldig om. Hieronder vind je meer informatie.

Wat is AVG

Wat is AVG

Download

Checklist 5 gebieden AVG

Checklist 5 gebieden AVG

Download

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Download

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstelling

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstelling

Download