Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We beheren veel gegevens van leerlingen en personeel. Met deze gegevens gaan we uiterst zorgvuldig om. Hieronder vind je meer informatie.

Functionaris gegevensbescherming

Download

Privacy en informatiebeleid

Download

Wat is AVG?

Download

Recht op vergetelheid

Download

Checklist AVG

Download

VCO Informatieboekje AVG

Download

AVG en VCO

Download

Autoriteit Persoonsgegevens 2022

Download

Bewaartermijn persoonsgegevens

Download

Technische en organisatorische maatregelen

Download

Privacyverklaring AVG

Download

Privacyreglement AVG

Download

Privacy statement

Download