VCO-Koers 2023-2027 ‘Vastberaden Vooruit’

‘ Vastberaden Vooruit’ is de titel van de VCO-Koers waarmee we gedurende vier jaar verder vorm en inhoud willen geven aan goed onderwijs.

De VCO-Koers 2023-2027 beslaat vier themavelden:
– De Ankerplaats betreft de borging en doorontwikkeling van vooral het ‘schooloverstijgende’.
– De Bouwplaats gaat over onze (samen)lerende organisatiecultuur en dus over óns als professionals.
– De Groeiplaats en Oefenplaats zijn dé themavelden voor de scholen, als uitwerking van de VCO-missie.

Voor iedere ‘plaats’ hebben we drie ambities geformuleerd, onze grote doelen, waarop we ons in de
komende vier jaren gezamenlijk focussen (zie pagina 14/15 in Koersboekje).

De VCO-Koers heeft de titel ‘Vastberaden Vooruit’ meegekregen, om te duiden dat we krachtig voor onze Koers stáán en gáán. Als onderwijsorganisatie hebben we ons te verhouden tot een dynamische en veeleisende samenleving. Onze VCO-Koers ‘Vastberaden Vooruit’ helpt ons om dicht bij onszelf en onze weloverwogen bedoelingen te blijven.

VCO-Koers 2023-2027

Download