U bevindt zich hier: Informatie » Klachtenregeling

De scholen van Stichting VCO Harderwijk-Hierden hanteren allen dezelfde klachtenregeling en zijn gehouden aan de landelijke verplichte meldcode. In de schoolgidsen lees u een korte toelichting hierop en wordt u voor het overige naar de VCO-website verwezen. De meldcode treft u als bijlage achter de klachtenregeling.

In de regeling wordt onder andere gesproken over de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor VCO betreft dit mevrouw J. Coes. U kunt haar bereiken via het mailadres jcoes@centraalnederland.nl.