U bevindt zich hier: GMR » Over de GMR

Over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Visie en misie van de GMR

Wat willen we bereiken (visie):

Met alle partijen die betrokken zijn bij het Christelijk onderwijs in Harderwijk voortdurend werken aan een gezonde en flexibele organisatie, met als belangrijkste uitgangspunten:

 • Werken vanuit een Christelijke identiteit.
 • Streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs.
 • Een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen, personeel en ouders.
 • Het belang van het kind staat altijd voorop.

Hoe willen we dat bereiken (missie):

In harmonieuze samenwerking op een professionele manier invulling geven aan het recht op inspraak en medezeggenschap. Altijd vanuit een positief kritische houding gebaseerd op wederzijds respect. Dit door als GMR:

 • zichtbaar aanwezig te zijn;
 • laagdrempelig te zijn;
 • open te staan voor dialoog met alle partijen;
 • het belang van medezeggenschap actief uit te dragen.

Samenstelling van de GMR

In de GMR is namens elke MR van de scholen van VCO Harderwijk-Hierden een vertegenwoordiging. De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke MR-en, en wel zo dat verhouding tussen het aantal personeelsleden en het aantal ouderleden gelijk is. Vanuit elke MR zijn zo twee leden (één personeelslid en één ouderlid) afgevaardigd naar de GMR. Omdat VCO Harderwijk-Hierden bestaat uit elf scholen, bestaat de GMR uit tweeentwintig zittende leden. De GMR kiest zelf uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Daarnaast heeft de GMR de beschikking over een ambtelijk secretaris.

Leden van de GMR (2018-2019)

 • Elles Stoffer (personeelslid vanuit De Schakel)
 • David Stoeckel (ouderlid van De Schakel)
 • Annebeth Winter (personeelslid vanuit De Wegwijzer)
 • Siep Bruining (ouderlid vanuit De Wegwijzer)
 • Marlies Beelen (personeelslid vanuit De Brug)
 • Judith Van Velzen (ouderlid vanuit De Brug)
 • Karin ter Steege (personeelslid vanuit Het Kompas)
 • Bart Foppen (ouderlid vanuit Het Kompas)
 • VACANT(personeelslid vanuit De Rank)
 • VACANT (ouderlid vanuit De Rank)
 • Luzette Bos (personeelslid vanuit Het Startblok)
 • Phuong Nguyen (ouderlid vanuit Het Startblok)
 • Mariëlle van Heeringen (personeelslid vanuit De Triangel - Vicevoorzitter)
 • Rudy van de Pol (ouderlid vanuit De Triangel)
 • Willemijn de Lange (personeelslid vanuit Willem Alexander)
 • VACANT (ouderlid vanuit Willem-Alexander)
 • VACANT(personeelslid vanuit De Bron)
 • Redouan Maanach (ouderlid vanuit De Bron)
 • VACANT (personeelslid vanuit De Parel)
 • Joke de Bloois (ouderlid De Parel - Voorzitter)
 • Judith Petersen (personeelslid vanuit het Baken)
 • Sandra Verdoold (ouderlid vanuit Het Baken)
 • VACANT (ambtelijk secretaris)