U bevindt zich hier: GMR » Actueel

Actueel

2017-2018

Maart 2018

In de vergadering van 15 maart kwamen naast het onderwerp goed medezeggenschap, verschillende punten aan de orde. Zo werd er gesproken over de mogelijke invulling van een vacature in de Raad van Toezicht van VCO vanuit de GMR, het strategisch beleidsplan van VCO en de begrotingen op schoolniveau. In juni staan er enkele verdiepende trainingen over medezeggenschap gepland voor (G)MR-leden.

Januari 2018:
In de vergadering van januari is vanuit Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, gesproken over goede medezeggenschap. Er zijn stappen gezet in de organisatie van een informatieve thema-avond voor MR-leden en teams. En er is gekeken naar de begroting op VCO-niveau. 

2016-2017

Maart 2017:
Op de GMR-vergadering van deze maand zal worden gesproken over de VCO-governance en de Kick-off die daarvan geweest is. 
Ook zal de begroting voor 2017-2018 nader worden bekeken en de vragen die vanuit de verschillende MR-en zijn gekomen zullen worden beantwoord. Onderwerp van gesprek is de geplande bezuinigingen op diverse scholen. 

Op 05 april 2017 zal de jaarlijkse GMR- en MR thema-avond zijn. Het thema daarvan is "Privacy in het onderwijs". Deze avond zal worden uitgewerkt door GMR-leden zodat het voor alle GMR- en MR leden een boeiende avond beloofd te worden.