U bevindt zich hier: GMR » Actueel

Actueel

2017-2018

Juni 2018

Tijdens de laatste vergadering van de GMR is afscheid genomen van de diverse GMR-leden en de ambtelijk secretaris. Voor deze is nu een vacature. Meer informatie: gmrvoorzitter@stichtingvco.nl. Er is gesproken over de kwartaalrapportages en de benoemingsbeleid. In september start de GMR weer op met een vijftal nieuwe leden.

Mei 2018

De vergadering van juni is alweer de laatste GMR-vergadering van dit schooljaar. Op de agenda staan zaken als evaluatie, vertrekkende (G)MR-leden en het komende schooljaar. 

April 2018

In de vergadering van april sprak de GMR over het concept-Strategisch Beleidsplan opgesteld door VCO. Verder kwam de thema-avond van mei over schooltijden aan bod en werd er gesproken over scholing voor (G)MR-leden.

Maart 2018

In de vergadering van 15 maart kwamen naast het onderwerp goed medezeggenschap, verschillende punten aan de orde. Zo werd er gesproken over de mogelijke invulling van een vacature in de Raad van Toezicht van VCO vanuit de GMR, het strategisch beleidsplan van VCO en de begrotingen op schoolniveau. In juni staan er enkele verdiepende trainingen over medezeggenschap gepland voor (G)MR-leden.

Januari 2018:
In de vergadering van januari is vanuit Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, gesproken over goede medezeggenschap. Er zijn stappen gezet in de organisatie van een informatieve thema-avond voor MR-leden en teams. En er is gekeken naar de begroting op VCO-niveau. 

2016-2017

Maart 2017:
Op de GMR-vergadering van deze maand zal worden gesproken over de VCO-governance en de Kick-off die daarvan geweest is. 
Ook zal de begroting voor 2017-2018 nader worden bekeken en de vragen die vanuit de verschillende MR-en zijn gekomen zullen worden beantwoord. Onderwerp van gesprek is de geplande bezuinigingen op diverse scholen. 

Op 05 april 2017 zal de jaarlijkse GMR- en MR thema-avond zijn. Het thema daarvan is "Privacy in het onderwijs". Deze avond zal worden uitgewerkt door GMR-leden zodat het voor alle GMR- en MR leden een boeiende avond beloofd te worden.