Stichting VCO Harderwijk-Hierden

Christelijk basisonderwijs in Harderwijk en Hierden

Lees meer

De VCO-scholen

Lees meer

Informatie

Lees meer

Als ik denk aan VCO ...

Gezonde mix van kinderen, net als in de maatschappij.

Positieve en veilige sfeer.

Aandacht voor welzijn en welbevinden, want kinderen die goed in hun vel zitten, ontwikkelen zich beter.

Respect en gelijkwaardigheid, ongeacht je achtergrond.

Focus op 'je best doen' in plaats van 'de beste zijn'.

Ruimte om kind te zijn en je te ontwikkelen op je eigen niveau en in je eigen tempo.

#jijdoetertoe

Neem een kijkje in het dagelijks leven op de VCO-scholen

Samen spelen op het plein

Wij geven extra hulp mocht dit nodig zijn

Sport en spel zijn belangrijk, dat is genieten en leren tegelijk.